primo

Metoda

 • Metoda

  Wybierając metodę nauczania dla naszej szkoły przeprowadziliśmy badanie rynku, rozmawialiśmy z wieloma kursantami jak i nauczycielami poszczególnych metod po to, by stworzyć ofertę która w jak najwyższym stopniu spełniałaby oczekiwania i potrzeby naszych uczniów. Bazując na powyższym postanowiliśmy wybrać metodę komunikatywną, ale wzbogacić ją o cenne elementy.

   

  Celem naszej metody jest nauczenie naszych słuchaczy sprawnego posługiwania się językiem obcym w mowie. W procesie nauczania kładziemy oczywiście nacisk na równoległe doskonalenie pozostałych umiejętności: słuchania, czytania, pisania oraz nauki gramatyki, ale materiał przekazujemy w taki sposób by uczeń mógł znaleźć przede wszystkim praktyczne zastosowanie prezentowanego materiału w mowie. Z tego też powodu wykorzystywane są autentyczne materiały pomagające zrozumieć kulturę krajów, w których mówi się danym językiem. Dzięki temu zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli mają możliwość przełamania bariery językowej.

   

  Wychodząc naprzeciw nowym możliwoścom postanowiliśmy wzbogacić metodę komunikatywną o aspekt technologiczny. Dlatego też w naszych klasach znajdą Państwo najnowsze zdobycze technologii z dziedziny edukacji. Sale wyposażyliśmy w najwyższej klasy tablice interaktywne, projektory oraz system audio. Wszystko to po to by podnieść efektywność nauki języka obcego.

   

  Wprowadzenie przez nas interaktywnego elementu do metody komunikatywnej stwarza uczniom wiele nowych możliwości, których nie oferuje tradycyjne środowisko nauki.

   

  Przewagą tablic interaktywnych nad tradycyjnymi jest to, że umożliwiają one tworzenie nowoczesnych, dynamicznych, interaktywnych prezentacji poprzez możliwość rysowania, pisania, powiększania obrazów na tle aktualnie edytowanego obrazu. Następnie taka prezentacja może zostać zapisana na dysku i przesłana kursantom na ich skrzynki mailowe. W ten sposób uczestnictwo w kursie sprowadza się do zmaksymalizowania czasu, w którym kursanci rzeczywiście uczestniczą w kursie.

   

  Interaktywność w trakcie prowadzenia zajęć np. poprzez korzystanie z internetu, filmów, nagrań, które wyświetlane są na tablicy interaktywnej, stanowią urozmaicenie w trakcie kursu. Przedstawienie autentycznych sytuacji jest jednym z elementów metody komunikatywnej, która pozwala nam w pełni zrozumieć kulturę obcojęzyczną, poznać codzienne życie oraz zwyczaje panujące w danym kraju. Tablice interaktywne to niewątpliwie duże urozmaicenie w trakcie zajęć językowych oraz możliwość wykazania się dla wielu kursantów, jak i dla lektora poprzez angażowanie się w trakcie zajęć i wspólnego tworzenia prezentacji.

   

  W przypadku tablic tradycyjnych usunięcie notatek na tablicy sprawia, że nie możemy do nich ponownie wrócić. Musimy je ponownie zapisać w razie potrzeby, a tym czasem tracimy czas, który można efektywnie wykorzystać w przypadku tablic interaktywnych.

   

  Wszystkie wydawnictwa z którymi współpracujemy tworzą specjalne oprogramowanie do poszczególnych podręczników co umożliwia słuchaczom oderwanie od ?książki? i stwarza dużo więcej możliwości do posługiwania się językiem mówionym, co zwiększa tylko efektywność metody komunikatywnej.

   

   

  Nasza metoda komunikatywna wzbogacona o element interaktywny bazuje również na teorii o multinteligencji Gardner?a (http://pl.wikipedia.org/wiki/Inteligencja_wieloraka). Staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom i predyspozycjom każdego z uczniów. Nie jest tajemnicą, iż każdy z nas uczy się inaczej. Zdajemy sobie również sprawę z tego, iż bardzo trudnym jest zaspokoić indywidualne oczekiwania każdego z członków grupy. Teorię Gardner?a uważamy w tej sytuacji za złoty środek. Teoria owa mówi, iż każdy z nas uczy się inaczej, i w inny sposób przyswaja wiedzę. Gardner wymienia osiem różnych inteligencji odnoszących się do procesu nauczania, są nimi inteligencje:

   

  • werbalna/ lingwistyczna
  • intrapersonalna
  • interpersonalna
  • naturalistyczna
  • muzyczna/rytmiczna
  • kinestetyczna/ruchowa
  • wizualna/przestrzenna
  • logiczna/matematyczna

   

  W trakcie pierwszych zajęć lektor przeprowadzi ze słuchaczami krótki test mający na celu określenie predyspozycji oraz upodobań dotyczących nauki języka. Pozwoli to lektorowi na bliższe poznanie słuchacza i umożliwi przygotowanie różnych dodatkowych zadań przeprowadzanych na zajęciach w taki sposób by każdy znalazł na nich coś dla siebie. Nasz metodyk, który ukończył studia w Wielkiej Brytanii oraz posiada jeden z najwyższych certyfikatów nauczycielskich przyznanych przez Uniwersytet w Cambrigde (CELTA) zagwarantuje, iż otrzymają Państwo maksymalny poziom satysfakcji z przeprowadzanych u nas zajęć.

Aktualności

 • 4:22 pm

  PRIMO SZKOŁA SZACHOWA
  ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA SZACHOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY!!!

  TO HOBBY KTÓRE PROCENTUJE W PRZYSZŁOŚCI!!!

  ZAPISY:
  tel: (58) 732 20 22
  kom: 535 009 503
  mail: biuro@centrumprimo.pl
  Więcej informacji na facebooku :)

  ZAPRASZAMY!